Martin Švehlík

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Právní poradenství


Poskytujeme právní služby v plné šíři platného práva na území ČR, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám, a to i s přesahem tuzemských kauz do práva mezinárodního a práva Evropské unie. Naší zásadou je, že každá klientova právní věc vyžaduje osobní přístup a efektivní řešení.

Oblasti práva


Právní poradenství poskytuji zejména v těchto oblastech

  • soudní spory
  • občanské právo
  • právo obchodních korporací
  • rodinné právo
  • pracovní právo
  • autorské právo
  • softwarové právo
  • vymáhání pohledávek